Ξενοδοχείο «Pautalia»

Sandanski δρόμο «Ασέν Zlatarev» 1


τηλέφωνο: 074632633

τηλέφωνο: 074632633

τηλέφωνο: 0882411313